BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

 • Tổ chức thực hiện thi đua đặc biệt Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện kế hoạch số 96-KH/TU ngày 04/3/2019 của BTV Thị ủy Nghĩa Lộ.

  09/08/2019 2:55:00 CH

  Tổ chức thực hiện thi đua đặc biệt Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện kế hoạch số 96-KH/TU ngày 04/3/2019 của BTV Thị ủy Nghĩa Lộ.

 • Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

  02/08/2019 9:12:00 SA

  Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

 • Thị xã Nghĩa Lộ: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

  17/05/2019 6:13:00 CH

  Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động mang lại kết quả thiết thực trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Chị Hoàng Thị Dược - người hồi sinh khu du lịch làng nghề Nghĩa An

  17/05/2019 6:03:00 CH

  Với mong muốn gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc, khôi phục lại khu du lịch làng nghề xã Nghĩa An, ổn định cuộc sống và làm giàu bằng chính tiềm năng, thế mạnh của quê hương, chị Hoàng Thị Dược ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã và đang dần “hồi sinh” lại khu du lịch làng nghề xã Nghĩa An từng “nằm yên” một thời gian khá dài sau thời kỳ phát triển của mình.

 • Nghĩa Lộ sôi nổi Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2019

  02/05/2019 8:57:00 SA

  Đánh giá đúng thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, từng bước củng cố, nâng cao chất lượng các cấp ủy chi bộ, từ đó phát hiện nhân tố mới để quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ ở cơ sở là mục đích của Thị ủy Nghĩa Lộ thông qua Hội thi Bí thư chi bộ cấp cơ sở năm 2019 được tổ chức trong tháng 4/2019.

 • 1-5 of 25<  1  2  3  4  5  >

  LỊCH CÔNG TÁC