BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


ỦY BAN NHÂN DÂN NGHĨA LỘ

 

THƯỜNG TRỰC UBND THỊ XÃ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Hà Văn Nam

Phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

0216.3.870.009

2

Ông Chu Quốc Tuấn

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã

0216.3.870.431

3

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã

0216.3.870.422

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC