BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


THỊ ỦY NGHĨA LỘ

 

 

LÃNH ĐẠO THỊ ỦY NGHĨA LỘ

1

Hoàng Thị Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Yên Bái - Bí thư Thị ủy

2

Phan Hữu Quang

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã

3

Hà Văn Nam

Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND Thị xã

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ THỊ XÃ

1

Ngô Thanh Hiền

UV. Ban Thường vụ - Thủ trưởng cơ quan

2

Lê Thị Hồng Nga

Phó thủ trưởng TT cơ quan

3

Hoàng Thị Vân

Thị ủy viên - Phó thủ trưởng cơ quan

4

Đỗ Thị Nguyệt

Phó thủ trưởng cơ quan

5

Lã Như Trọng

Phó thủ trưởng cơ quan

 

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA THỊ XÃ

1

Mạc Văn Khải

UV. Ban Thường vụ - Thủ trưởng cơ quan

2

Nguyễn Cường

Thị ủy viên - Phó thủ trưởng TT cơ quan

3

Lê Tiến Bình

Phó thủ trưởng cơ quan

4

Hoàng Thị Thực

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

 

BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

1

Lò Văn Vy

UV. Ban Thường vụ - Trưởng ban

2

Trần Mạnh Trường

Thị ủy viên - Phó Trưởng ban

 

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

1

Đỗ Thị Thanh Nga

UV. Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã

2

Đinh Thị Phương

Phó Ban tuyên giáo

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG CẤP ỦY - CHÍNH QUYỀN THỊ XÃ

1

Lã Như Huy

Thị ủy viên - Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

2

Vũ Đức Trung

Thị ủy viên - Phó Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

3

Nguyễn Trung Dũng

Phó Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

4

Trần Duy Hưng

Phó Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THỊ XÃ

1

Lê Hồng Sinh

Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã

 

 

LỊCH CÔNG TÁC