BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Nội dung tìm kiếm:

1-30 of 72<  1  2  3  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
01/QĐ-UBND 02/01/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
BC-UBND 17/9/2019 Báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
261/QĐ-UBND 08/04/2019 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
214/QĐ-UBND 27/03/2018 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
1865/QĐ-UBND 11/10/2017
37/TCKH 24/07/2017 Về việc phổ biến, quán triệt Luật ngân sách nhà nước năm 2015
18-CT/TU 13/01/2014 Chỉ thị của Ban thường vụ Thị ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự năm 2014
01/CT-UBND 02/02/2015 Chỉ thị v/v tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015
01/CT-UBND 23/01/2013 Chỉ thị về chuẩn bị các điều kiện đảm bảo Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013
17-CT/TU 06/01/2014 Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2014
04/CT-UBND 11/04/2013 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A (H7N9), A (H5N1), A (H1N1), bệnh dại trên địa bàn thị xã.
11/CT-UBND 15/11/2013 Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014
27/2012/NQ-HĐND 26/12/2012 Dự quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thị xã năm 2013
10b/2011/NQ-HĐND 23/11/2011 Kế hoạch về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Nghĩa Lộ thời kỳ 2011 - 2020
32a-NQ/TU 05/01/2014 Nghị quyết của Ban chấp hành đảnh bộ thị xã về việc lãnh đạo thực hiện Đề án "Xây dựng thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013 - 2020"
07-NQ/TU 25/07/2012 Nghị quyết hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khoá XII
02/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Nghĩa Lộ năm 2012
01/2014/NQ-HĐND 10/07/2014 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Nghĩa Lộ năm 2013
22/2013/NQ-HĐND 25/12/2013 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014
13/2012/NQ-HĐND 28/12/2011 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ năm 2012.
28/2012/NQ-HĐND 26/12/2012 Nghị quyết về chương trình giám sát hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ năm 2013
06/2013/NQ-HĐND 25/12/2013 Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thị xã năm 2014
12/2011/NQ-HĐND 28/12/2011 Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã nghĩa lộ năm 2012
12/2011/NQ-HĐND 28/12/2011 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
11/2011/NQ-HĐND 28/12/2011 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
26/2012/NQ-HĐND 26/12/2012 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
07/2013/NQ-HĐND 25/12/2013 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
01/QĐ-UBND 03/07/2015 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng Nghĩa trang nhaan Dan Thị xã Nghĩa Lộ
02/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định ban hành Quy chế quản lý đô thị Thị xã Nghĩa Lộ
393/QĐ-UBND 09/07/2012 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, nhiệm kỳ 2011 - 2016

LỊCH CÔNG TÁC