BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

 

 PHƯỜNG PÚ TRẠNG

TT

Tên tên cán bộ

Chức danh

1

Chu Sĩ Yêm

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Việt Tiến

Phó bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Quang Cảnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

4

Nguyễn Công Cường

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

5

Lường Trọng Ngoan

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

6

Phùng Văn Khương

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

7

Phạm Hữu Huyền

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

8

Hà Văn Kìa

Chủ tịch Hội Nông dân

9

Nguyễn Hữu Hải

Bí thư Đoàn thanh niên

10

Hoàng Thị Nga

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

 

LỊCH CÔNG TÁC