BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


PHƯỜNG TÂN AN

TT

Tên tên cán bộ

Chức danh

1

Phạm Nghĩa Hà

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Duy Trường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

3

Hoàng Văn Chùm

Phó Bí thư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

4

Nguyễn Khắc Diện

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

5

Hoàng Xuân Đức

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

6

Nguyễn Thành Long

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

7

Trần Thu Hà

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

8

Đỗ Trường Phương

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

9

Đồng Thị Mến

Chủ tịch Hội Nông dân

10

Hà Khánh Chi

Bí thư Đoàn thanh niên

 

LỊCH CÔNG TÁC