BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

 

PHƯỜNG TRUNG TÂM

TT

Tên tên cán bộ

Chức danh

1

Đỗ Xuân Quang

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Phan Thị Thúy Nhung

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Hoàng Văn Kem

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

4

Nguyễn Hoài Nam

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

5

Nguyễn Kim Sơn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

6

Hoàng Văn Tâm

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

7

Phạm Thị Kim Hoa

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

8

Lò Văn Thái

Chủ tịch Hội Nông dân

9

Hán Hồng Lĩnh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

10

Chu Thị Dựa

Bí thư Đoàn thanh niên

 

LỊCH CÔNG TÁC