BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

 

XÃ NGHĨA LỢI

TT

Tên tên cán bộ

Chức danh

1

Lò Văn Nhất

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Lò Văn Hải

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Hoàng Văn Hóa

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

4

Lường Văn Hà

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

5

Hoàng Việt Cù

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

6

Lường T Hồng Chung

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

7

Lò Minh Tâm

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

8

Hà Thị Vân

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

9

Đồng Văn Kem

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

10

Lò Thị Thúy

Bí thư Đoàn thanh niên

 

LỊCH CÔNG TÁC