BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

XÃ NGHĨA PHÚC

TT

Tên tên cán bộ

Chức danh

1

Chu Quốc Hoàng

Bí thư Đảng ủy

2

Đinh văn Thuyên

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Hà Văn Dim

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

4

Hoàng Văn Duyên

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

5

Đặng Ngọc Anh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

6

Lù Văn Chương

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

7

Đinh Văn Tuấn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

8

Sầm Thị Tâm

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

9

Đinh Văn Bưởng

Chủ tịch Hội Nông dân

10

Lò Văn Chướng

Bí thư Đoàn thanh niên

 

LỊCH CÔNG TÁC